Espagnolettes and strikers

 

ประเภท

 

รายละเอียดของภาพสเก็ตช์

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

 

CODE

 

ความยาว (มม)

 

 

 

 

 

หน้าต่างบานพับ

 

 

แท่นล็อค หน้าต่างแบบบานเปิด

แท่นล็อคหน้าต่างแบบบานเปิดจะมีแกนเกียร์ที่มีส่วนโค้งด้านหลังของล้อเลื่อน (จุดล็อค) มีความยาวแตกต่างกันและมีระบบการล็อคหลายจุด สำหรับหน้าต่างบานเปิด วัสดุเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสีเงินที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิมสีแดงได้ 500 ชั่วโมง  

20001-02206

 

600

 

20001-02308

 

800

 

20001-02410

 

1000

 

20001-02512

 

1200

 

 

ชุดเกียร์ล็อค CD รวมแท่นล็อค 35/85

แท่นล็อคประตูแบบบานเปิด คือ ประตูบานเลื่อนเกียร์ที่มีตัวล็อคทรงกระบอกด้านหลัง 35 มม ซึ่งเป็นรูปทรงกระบอกแบบล้อเลื่อน(มีจุดล็อค) สำหรับล็อคหลายจุดที่สามารถเปิดประตูแบบบานเปิดได้และสำหรับประตูแบบฝรั่งเศส วัสดุเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสีเงินที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิมแดง 500 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

20001-18800

 

 

 

 

 

 

1800

 

ESPAGNOLETTES & STRIKERS =แท่นล็อคและแท่นรับ

 

ประเภท

 

รายละเอียดของภาพสเก็ตช์

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

 

CODE

 

ความยาว (มม)

 

 

 

 

 

หน้าต่างและประตู

บานพับ

 

 

แท่นรับล็อคบานประตูแบบเปิด

 

 แผ่นล็อคประตูแบบสั้นสามารถปรับได้ เพื่อการล็อคประตู วัสดุทำจากเหล็กคาร์บอนเคลือบสีเงิน  

 

 

20001-18800

 

แท่นล็อคและแท่นรับ (9 แกน)

เหมาะสำหรับงาน แบบบานเปิด ขนาด 70 มม.

Co-ex (9 แกน)  วัสดุทำจาก โลหะผสมสังกะสี (หลอมละลาย) พร้อมผิวเคลือบสีเงิน

 

 

2000A-18900

 

แท่นรับแบบบานเปิด (13 แกน)

เหมาะสำหรับงาน แบบบานเปิด ขนาด 70 มม.

Co-ex (13 แกน)  วัสดุทำจาก โลหะผสมสังกะสี (หลอมละลาย) พร้อมผิวเคลือบสีเงิน

 

2000A-18900

 

 

 

 

 

 

ESPAGNOLETTES & STRIKERS =แท่นล็อคและแท่นรับ

 

ประเภท

 

รายละเอียดของภาพสเก็ตช์

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

 

CODE

 

ความยาว (มม)

 

 

 

 

 

 

 

หน้าต่างและประตู

บานเลื่อน

 

 

แท่นรับประตูบานสไลด์

 

แท่นรับสำหรับประตูบานสไลด์ เป็นแกนเกียร์ที่มีช่องขนาด 15 มม. และ มีจุดล็อคประตูคล้ายๆกับดอกเห็ด  มีความยาวหลายขนาดสำหรับระบบล็อคหลายจุดของประตูบานเลื่อนโดยไม่ต้องใช้กระบอกสูบ  วัสดุทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยเหล็กชุบสีเงิน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสนิมสีแดงได้ 500 ชม.  

20011-10812

 

 

1200

 

20011-11016

 

1600

 

20011-11118

 

1800

 

แท่นรับแบบล็อคบานเลื่อน

แท่นรับสำหรับหน้าต่างบานเลื่อน/ประตูบานเลื่อน ด้วยระบบล็อคหลายจุด  วัสดุทำมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสีเงิน  

 

20011-19000

 

แท่นรับแบบล็อคบานเลื่อน

แท่นรับสำหรับหน้าต่างบานเลื่อน/ประตูบานเลื่อน ด้วยระบบล็อคหลายจุด  วัสดุทำมาจากการหล่อด้วยสังกะสีชุบสีเงิน  

 

20013-25300