โปรไฟล์รุ่น BAU222 FT RAY SRME

  • โปรไฟล์รางคู่ขนาด 63 มม และ3 รางขนาด 111 มม เป็นรางที่มีช่องสำหรับติดตั้งมุ้งลวด
  • เป็นหน้าต่างและประตูบานเลื่อนใช้งานได้ดี และมีราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้ากับยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  • มีความหนาของกระจกเงาแบบเคลือบหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 4,20,24,30, 32 ถึง 42 มม
  • สามารถเคลือบสีโปรไฟล์ได้
  • โปรไฟล์มีคุณภาพได้รับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ

ตัวเลือกสี