โปรไฟล์รุ่น BAU232 FT RAY SRME

  • มีความกว้างของโปรไฟล์ขนาด 75 มม แบบรางคู่ กว้างประมาณ 5 มม และมีความกว้างของบานเลือนขนาด 50 มม.
  • ป้องกันความร้อนสูง เสียงรบกวนจากภายนอกและช่องระบายน้ำระบบ 3 ช่อง
  • สามารถใช้กับขนาดกระจกบานเดี่ยว 4-6 มม และกระจกอินซูเลตติ่งขนาด 20 มม ได้ สามารถใช้ยาแนวสีเทาเพื่อปิดร่องที่ติดตั้งกระจก ขนาดที่ต่างกันได้
  • สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานหน้าหน้าต่างที่มีม่านบังแดดหรือไม่มีก็ได้
  • สามารถทำแบบเคลือบเป็นลวดลายไม้ได้
  • โปรไฟล์มีคุณภาพได้รับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ