โปรไฟล์รุ่น BAU790

  • เป็นโปรไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ (ขอบหน้าต่างโปรไฟล์)
  • ความหนาของช่องกั้น 5 มมสามารถนำไปใช้ได้กับ (EN 12608, NF EN 12608)
  • สำหรับติดตั้งใหม่และปรับปรุงของเดิมได้
  • ติดตั้งสำหรับหน้าต่าง
  • นำไปติดตั้งกับหน้าต่างแบบฝรั่งเศสได้
  • มีความเป็นส่วนตัว
  • มีความแตกต่างด้านสุนทรียภาพ
  • ให้สัมผัสที่สวยงาม
  • สามารถเคลือบสีได้สำหรับ 1 ด้านหรือ 2 ด้านก็ได้